Kuntotarkastukset

Sähköteknisellä kuntotutkimuksella tarkoitetaan kiinteistön sähköjärjestelmien korjaussuunnittelua ja toteutusta varten tehtävää selvitystyötä ja kirjallista raporttia, johon varsinainen korjaussuunnittelu tai toteutus tulee perustumaan. Sähköteknisessä kuntotutkimuksessa selvitetään, miten rakennuksen sähköjärjestelmä vastaa tämän päivän vaatimuksia turvallisuuden ja toiminnan kannalta. Kuntotutkimuksessa osien tekninen ikä arvioidaan ja laite- ja järjestelmätoiminnot testataan. Kuntotutkimuksessa sähköjärjestelmien ja -laitteiden kuntoa ja teknistä toimivuutta selvitetään silmämääräisen havainnoinnin lisäksi erilaisin mittauksin ja toimintakokein. Sen avulla saadaan täsmälliset tiedot järjestelmien tilasta: energiankulutuksesta, turvallisuustasosta, toimivuudesta jne.

Rikkoontuneet pistorasioiden ja kytkimien kannet havaitsee maallikkokin, mutta keskuksen löysien liitosten tai ylikuormituksen selvittämiseen tarvitaan sähköammattilaista mittareineen. Kuntotutkimuksessa saa perusteellista tietoa ja tavoitteena on selvittää järjestelmän toiminta ja kunto.

Kuntotutkimukseen voidaan päätyä esimerkiksi suoritetun kuntoarvion perusteella tai ennen kiinteistön laajemman korjaussuunnittelun aloittamista. Sähkötekninen kuntotutkimus voi kattaa laajasti kiinteistön sähkötekniset järjestelmät tai kuntotutkimus voi keskittyä vain haluttuihin järjestelmiin.

Sähkötekninen kuntotutkimus tehdään tavallisesti kiinteistön korjausinvestointien suunnittelua tai pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnittelua varten. Tarpeen kuntotutkimuksen suorittamiselle voi synnyttää myös yksittäisen järjestelmän teknisen kunnon ja soveltuvuuden selvittäminen

Katso myös sähkölaitteiston haltijan ja asuinkiinteistön lainsäädännöllinen vastuu laitteiston turvallisuudesta.

Kuka tekijäksi?

Sähköteknisen kuntotutkimuksen suorittajaksi kannattaa valita ammattitaitoinen ja pätevöitynyt kuntotutkija. Kuntotutkimuksen laadukas ja kustannustehokas suorittaminen edellyttää tekijältään vahvaa ammattitaitoa ja monipuolista sähkötekniikan osaamista.

Sähkölaitteiston kuntotutkija

OTA YHTEYTTÄ

Sähkö Koikkalainen Oy
Riku Koikkalainen
info@koikkalainen.fi
02-6741560